Genel Kurul Toplantısı Çağrısı| 26/02/2015

26.02.2015

Özet Bilgi: 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi 26.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 26.03.2015 16:00
Adresi Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı-İstanbul
Gündem
1.Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2.Banka'nın 2014 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3.Banka'nın 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, 
4.Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6.Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti, 
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi ve üyelerin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
9.Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
10.Banka'nın Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
11.Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
12.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.