Özel Durum Açıklaması | 27/03/2015

27.03.2015

Özet Bilgi: Bankamızın Japon Uluslararası İşbirliği Bankası'ndan (Japan Bank for International Cooperation - JBIC) temin ettiği kredi hakkında

Türkiye genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına finansman sağlamak üzere, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın garantisiyle sağlanması öngörülen, Bankamızın Japon Uluslararası İşbirliği Bankası'ndan (Japan Bank for International Cooperation - JBIC) temin edeceği 150.000.000.- (Yüz elli milyon) ABD Doları tutarındaki "JBIC Yeşil Kredisi"ne ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.