Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler 03/04/2015

03.04.2015

Özet Bilgi: "Medium Term Note" (MTN) programı kurulması hakkında

İlgi: 29.01.2015 tarihli özel durum açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 29.01.2015 tarih ve 2210 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; azami tutarı 750 milyon ABD Doları veya Türk Lirası da dahil olmak üzere diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar tahvil veya benzeri borçlanma araçlarının yurtdışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak "Medium Term Note" (MTN) programı kurulması ve SPK onaylı ihraç tavan limitine kadar tutarda ihraçlar yapılmasına ilişkin olarak, ilgili onay süreçlerini de içerecek şekilde, tüm anlaşmalar, dokümanlar ve diğer bilgi ve belgelerin imzalanması, süreçlerin yürütülmesi hususlarında Bankamız Genel Müdürlüğüne yetki verildiği duyurulmuştur.

Bu çerçevede MTN programının kurulmasına yönelik işlem anlaşmaları, dokümanları ve diğer bilgi ve belgeler 2 Nisan 2015 tarihinde imzalanmış, program İrlanda Borsası'nda kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu -
Sermaye Piyasası Aracının Türü Tahvil ve/veya benzeri türden borçlanma aracı
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi -
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı 750 milyon ABD doları veya Türk Lirası dahil olmak üzere diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.