Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu | 03/06/2015

03.06.2015

Özet Bilgi: Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması

SPK Başvuru Sonucu Onay
Mevcut Sermaye (TL) 1.500.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.750.000.000,000
SPK Onay Tarihi 03.06.2015

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 1.500.000.000,000

Pay Grup Bilgileri İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 16.000.000,000 1,06666

   
İştirak ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 16.000.000,000

Pay Grup Bilgileri Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 234.000.000,000 15,60000

Bankamız sermayesinin 1.500.000.000 TL'den 1.750.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 250.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2015 tarih ve 14/666 sayılı kararıyla onaylanmıştır. İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.