Pay Alım Satım Bildirimi | 09/06/2015

09.06.2015

Özet Bilgi: İş Finansal Kiralama A.Ş. pay alım işlemleri hakkında

08.06.2015 tarihinde İş Finansal Kiralama A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,79 - 0,80 fiyat aralığından 428.675 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 08.06.2015 tarihi itibariyle %29,32 seviyesine ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi

İşlemin Niteliği

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)

İşlem Fiyatı (TL/Adet)

İşlem Tutarı (TL)

İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)

İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)

İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

08.06.2015

Alım

100.000,00

0,80

80.000,00

155.059.325,44

29,24

155.159.325,00

29,26

08.06.2015

Alım

328.675,00

0,79

259.653,25

155.159.325,44

29,26

155.488.000,44

29,32

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.