Özel Durum Açıklaması | 24/07/2015

24.07.2015

Özet Bilgi: SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7. Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklama

Bankamızın 01.06.2015, 01.04.2015, 02.02.2015, 04.12.2014, 31.07.2014, 21.05.2014, 21.03.2013 ve 25.02.2013 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamaları ile Bankamıza tebliğ edilen vergi ceza ihbarnameleri ve söz konusu vergi tahriyatlarının iptali için açılan davalar duyurulmuştu. Danıştay nezdinde yapılan temyiz başvurularımızın bir kısmı reddedilmiş olup, bir kısmı ise halen temyiz aşamasında devam etmektedir. Söz konusu Danıştay kararları için, Bankamız karar düzeltme talebinde bulunacaktır. Bu gelişmenin Bankamızın mali tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili önemli bir gelişme olması halinde özel durum açıklaması ile duyurulacaktır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.