Özel Durum Açıklaması | 22/09/2015

22.09.2015

Özet Bilgi: Yetki Belgelerinin Yenilenmesi Hakkında


Sahip olduğumuz yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz sonucunda, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Bankamızın aşağıda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir:

İşlem Aracılığı Faaliyeti
Portföy Aracılığı Faaliyeti
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
Halka Arza Aracılık Faaliyeti
Sınırlı Saklama Hizmeti

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.