Özel Durum Açıklaması | 01/10/2015

01.10.2015

Özet Bilgi: Yetki Belgelerinin Yenilenmesi Hakkında

İlgi:22.09.2015 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Bankamızın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca bulunabileceği yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin izinler duyurulmuştu. 

SPK'nın onayı ile Bankamızın sahip olduğu 27.12.1996 tarih ve 07 sayılı Borsa Dışı Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi, 22.08.2001 tarih ve 245 sayılı Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi ile 22.08.2001 tarih 182 sayılı Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesinin iptal olması nedeniyle Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde yayımlanmak üzere 01.10.2015 tarihinde Ticaret Sicilinden terkin olduğu hususu ilanen duyurulur.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.