Özel Durum Açıklaması | 20/10/2015

20.10.2015

Özet Bilgi: Bankamız Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun güncellenmesi hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan inceleme sonucunda, 20.10.2015 tarihi itibariyle Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu %94,43'ten(10 üzerinden 9,44) %95,19'a(10 üzerinden 9,52) yükseltilmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, güncellenmiş olarak ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. 

Alt Kategoriler    / Ağırlık  / Alınan Not :
Pay Sahipleri:    / %25   / 94,90
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık:  / %25   / 96,46
Menfaat Sahipleri:    / %15   / 98,51
Yönetim Kurulu:   / %35   / 93,08
Toplam:    /%100   / 95,19

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 'nin hazırlamış olduğu rapora Bankamızın www.tskb.com.tr adresindeki web sitesinden ulaşılması mümkündür.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.