Özel Durum Açıklaması | 20/11/2015

20.11.2015

Özet Bilgi: Haber veya söylentilerin doğrulanması hk.

19 Kasım 2015 tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından yayınlanan "Asgari Ücret Artışı ve Araştırma Kapsamımızdaki Şirketlere Olası Etkisi"  konulu çalışmada  belirtilen "TSKB Tahmini Ortalama Aylık Maaş" hesaplaması yanlışlık içermektedir. Söz konusu analiz çalışmasında;  personele ödenen brüt maaşın yanı sıra emeklilik primleri, kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, ulaşım giderleri, günlük yemek giderleri, tüm eğitim, kurs ve seminer bedelleri, iş amaçlı olarak gerçekleştirilen tüm seyahat ve konaklama giderleri ile Bankamız yönetim kurulu üyelerine ödenen giderlerin de dahil  olduğu ve  2015 yılının Bankamıza ait 9 aylık finansal sonuçlarında yer alan "Personel Giderleri" üst toplamının çalışan sayısına bölünerek ulaşıldığı anlaşılmakta olup, ortalama maaş hesaplaması metodolojik olarak yanlışlık içermekte ve dolayısıyla hatalı bir sonuç vermektedir.

Bu çerçevede, söz konusu rapor referans alınarak çıkan haberlerde yer alan "En Yüksek Maaş Veren Kurum" ifadesinin tüm yatırımcılarımız ve paydaşlarımız nezdinde yanlış bir algıya sebebiyet vermemesi için işbu açıklamamızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.