Özel Durum Açıklaması | 20/01/2016

20.01.2016

Özet Bilgi: SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7. Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklama

Bankamızın 23.11.2015, 23.09.2015, 24.07.2015, 01.06.2015, 01.04.2015, 02.02.2015, 04.12.2014, 31.07.2014, 21.05.2014, 21.03.2013 ve 25.02.2013 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamaları ile Bankamıza tebliğ edilen vergi ceza ihbarnameleri ve söz konusu vergi tarhiyatlarının iptali için açılan davalar duyurulmuştu. Vergi Mahkemelerinde açılan davalardan bir kısmı Banka aleyhine bir kısmı lehine sonuçlanmış olup, söz konusu süreç temyiz/karar düzeltme aşamasında devam etmektedir. Son durum itibariyle; karar düzeltme aşamasındaki davaların bir kısmı Bankamız aleyhine sonuçlanarak kesinleşmiş olup, bundan sonraki süreçte Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacaktır. Önemli bir gelişme olması halinde özel durum açıklaması ile duyurulacaktır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.