Özel Durum Açıklaması | 25/02/2016

25.02.2016

Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2016
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 24.03.2016

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 0,0300000 0,0255000

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
28.03.2016

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 300.000.000,000 17,14285

Bankamızın 25.02.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; "2015 yılı net karı olan 406.845.152,15.-TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'nci maddesine uygun olarak ekteki Kar Dağıtım Tablosu'nda yer alan şekilde dağıtılmasına, birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan 352.500.000-TL'nin ödenmiş sermayenin %3'üne denk gelen brüt 52.500.000-TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına ve %17,14'üne denk gelen 300.000.000- TL'nin ise, Bankamız sermayesinin 1.750.000.000-TL'den 2.050.000.000-TL'ye artırılmasında kullanılmak üzere bedelsiz pay senedi olarak verilmesine ve bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanmasına, 52.500.000-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 28.03.2016 tarihinden itibaren başlanmasına ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, kar dağıtım teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına" karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.