Özel Durum Açıklaması | 25/02/2016

25.02.2016

Özet Bilgi: Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2016
Mevcut Sermaye (TL) 1.750.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.050.000.000,000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 1.750.000.000,000 300.000.000,000 17,14285 ---

Bankamızın 25.02.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;"Bankamızın 2.500.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş 1.750.000.000-TL sermayesinin, 300.000.000-TL artırılarak 2.050.000.000-TL'sına yükseltilmesine, artışın 300.000.000-TL'lik kısmının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2015 yılı karından karşılanarak, ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.