Özel Durum Açıklaması | 24/03/2016

24.03.2016

Özet Bilgi: 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 24.03.2016 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Bankamızın 24.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:
1- Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır.
3- 2015 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.
4- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
6- 2015 yılı net karı olan 406.845.152,15.-TL'nin Banka Esas Sözleşmesi'nin 47'inci maddesine göre dağıtılmasına karar verilmiştir. 
7- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 11.000 TL (onbirbintürklirası) ücret verilmesine karar verilmiştir.
8- Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.
9- Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 200.000 TL (ikiyüzbintürklirası) olarak belirlenmiştir.
10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.
11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 0,0300000 0,0255000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
28.03.2016

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Evet

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 300.000.000,000 17,14285

2015 yılı 300.000.000.-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlamasına karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.