Özel Durum Açıklaması | 15/06/2016

15.06.2016

Özet Bilgi: Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Bankamız sermayesinin 1.750.000.000 TL'den 2.050.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 300.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2016 tarih ve 19/671 sayılı kararıyla onaylanmıştır. İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.