Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

31.01.2014

Özet Bilgi : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'deki paylarımızın satışı hakkında

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 31.01.2014
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Sermaye Piyasası ve Borsa Mevzuatı Çerçevesinde Takas ve Saklama Hizmetleri Vermek ve Bankacılık Kanunu ve Diğer Bankacılık Düzenlemeleri Çerçevesinde Yatırım Bankacılığı İşlemleri ile İştigal Etmektir
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 420.000.000-TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 31.01.2014
Satış Koşulları : Peşin
Satılan Payların Nominal Tutarı : 21.000.000-TL
Beher Pay Fiyatı : 1,59
Toplam Tutar : 33.390.000-TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %5
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : %0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %0,1922
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : 9.922.080,53
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Satış işleminden, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elde edilen iştirak satış karı 9.922.080,53-TL olup bu tutarın %75'i olan 7.441.560,40-TL'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5(1)e maddesi çerçevesinde gerektiğinde sermaye artışında da kullanabilmek üzere pasifte özel bir hesapta tutulmasına Bankamız Yönetim Kurulu'nda karar verilmiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 31.01.2014
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : Borsa İstanbul A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : -
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Karşılıklı müzakere ile pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : -
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.