Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

28.02.2014

Ozet Bilgi : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

2013 yılına ait Kar Dağıtım Tablosu ektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 27.03.2014
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 0,0500000 0,0425000
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.03.2014
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 200.000.000,000 15,38461

Bankamızın 28.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;" 2013 yılı net karı olan 326.056.885,82 TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'nci maddesine uygun olarak ekteki Kar Dağıtım Tablosu'nda yer alan şekilde dağıtılmasına, birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan 265.000.000-TL'nin ödenmiş sermayenin %5'ine denk gelen brüt 65.000.000-TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına ve %15,38'ine denk gelen 200.000.000- TL'nin ise, Bankamız sermayesinin 1.300.000.000-TL'den 1.500.000.000-TL'ye artırılmasında kullanılmak üzere bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine ve bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanmasına, 65.000.000-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 31.03.2014 tarihinden itibaren başlanmasına ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, kar dağıtım teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına" karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.