Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

28.02.2014

Özet Bilgi : Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2014
Mevcut Sermaye (TL) 1.300.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000,000
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 1.300.000.000,000 200.000.000,000 15,38461 ---

Bankamızın 28.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;"Bankamızın 2.500.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş 1.300.000.000-TL sermayesinin, 200.000.000-TL artırılarak 1.500.000.000-TL'sına yükseltilmesine, artışın 200.000.000-TL'lik kısmının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2013 yılı karından karşılanarak, ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.