Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

03.03.2014

Özet Bilgi : Bankamız Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun güncellenmesi hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun(Kurul) 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında,

- Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesinde kullanılacak ağırlıkların ana başlıklar itibariy le "Pay Sahipleri" için %25, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" için %25, "Menfaat Sahipleri" için %15 ve "Yönetim Kurulu" için % 35 olarak belirlenmesine,

- Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o sorudan/ilkeden en çok tam puanın %85'inin verilebileceği ve müşterinin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu notlanırken ilgili ilke asgari şart belirtmişse ve müşteri uygulamaları asgari şartların üzerinde ise, o ilkeden verilen puanın iyi kurumsal yönetim uygulamasının özelliğine göre tam puana yaklaştırılabileceğine karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş) 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notunu aşağıdaki şekilde revize etmiştir:

Alt Kategoriler / Ağırlık / Alınan Not :

Pay Sahipleri: / %25 / 92,28

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık : / %25 / 92,16

Menfaat Sahipleri : / %15 / 94,16

Yönetim Kurulu : / %35 / 86,76

Toplam : / %100 / 90,60

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.