Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

09.05.2014

Özet Bilgi : Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması

SPK Başvuru Sonucu Onay
Mevcut Sermaye (TL) 1.300.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000,000
SPK Onay Tarihi 06.05.2014
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 1.300.000.000,000 200.000.000,000 15,38461

Bankamız sermayesinin 1.300.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 200.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2014 tarih ve 14/438 sayılı kararıyla onaylanmıştır. İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.