Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

21.05.2014

Özet Bilgi : Vergi tarhiyatlarının iptali için Bankamız tarafından açılan davalar hakkında

Bankamıza gönderilen cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatlarının iptali için tarafımızca İstanbul Vergi Mahkemesi'nde açılan 4 adet davanın reddine karar verilmiş olup kararlar temyiz edilecektir. Söz konusu cezalı tarhiyatlara ilişkin olarak daha önceden karşılık ayrıldığından Bankamızın mali tabloları üzerinde olumsuz bir etki beklenmemektedir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.