Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

29.05.2014

Özet Bilgi : Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Kurumsal Yönetim Komitesi hakkında

Bankamızın 29.05.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi gereğince yeniden yapılandırılan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yöneticiliğine Mali Kontrol ve Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ömer Eryılmaz'ın seçilmesine,

2- Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne uygun olarak güncellenmiş bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği'nin ekteki şekilde yürürlüğe girmesine,

3- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Serdar Dişli ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak seçilen Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ömer Eryılmaz'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmalarına karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarını içeren söz konusu Yönetmelik bankamızın www.tskb.com.tr internet adresindeki web sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Ayrıca; Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11(2) maddesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek faaliyetleri için Sn. Ayşe Nazlıca ve Sn. Özlem Bağdatlı görevlendirilmişlerdir. Söz konusu kişilerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

Ömer ERYILMAZ 0(212)3345180 eryilmazo@tskb.com.tr

Ayşe NAZLICA 0(212)3345194 nazlicaa@tskb.com.tr

Özlem BAĞDATLI 0(212)3345093 bagdatlio@tskb.com.tr

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.