Hisse Alım Satım Bildirimi

24.01.2010

İştiraklerimizden TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetleri alış işlemleri hakkında

Söz konusu bildirim daha önce Borsa'ya gönderilmiş ve Borsa tarafından KAP'a aktarılmış olup, bu bildirim veri tabanına kayıt amaçlı olarak Bankamız tarafından yeniden gönderilmektedir. Daha önce Borsa'ya gönderilen bildirimden herhangi bir farklılık içermemektedir. 17.02.2010 - 18.02.2010 ve 19.02.2010 tarihlerinde TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak 0,86-0,91 TL fiyat aralığından toplam 100,415 adet ALIŞ işlemi gerçekleştirilmiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
17.02.2010 Alım 70.000 0,91 63.700,0 12.649.065,04 43,52 12.719.065,04 43,76
18.02.2010 Alım 20.000 0,88 17.600,0 12.719.065,04 43,76 12.739.065,04 43,83
19.02.2010 Alım 10.415 0,86 8.956,90 12.739.065,04 43,83 12.749.480,04 43,86

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.