Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

26.02.2010

2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul Toplantısının yapılması ve Toplantı Gündemi ile ilgili alınan Yönetim Kurulu kararı hakkında.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26/02/2010
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 / 31.12.2009
Tarihi : 25/03/2010
Saati : 16.00
Adresi : Meclisi Mebusan Cad. No.81 Fındıklı-İstanbul

GÜNDEM:

Bankamızın 26.02.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Bankamız 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2010 Peşembe günü saat 16.00'da, Bankamız Merkezinde yapılması, Olağan Genel Kurul'a ilişkin davetlerin Türkiye genelinde yayınlanan bir günlük gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi, gerekli ilan, davet, müracaat ve Genel Kurul'un yapılması için gerekli her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine

Olağan Genel Kurul Gündem'inin aşağıdaki şekilde belirlenmesine

GÜNDEM

 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetk verilmesi
 2. Banka'nın 2009 yılı hesap ve muamelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
 3. Banka'nın 2009 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
 4. Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti
 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası
 6. Denetçilerin seçimi
 7. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun onaya sunulması
 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ödenecek tahsisatın tespiti
 9. Bankanın bilgilendirme politikasının bilgiye sunulması
 10. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.