Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

26.02.2010

Sermaye arttırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26/02/2010
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 1.000.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 600.000.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 700.000.000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 0
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : -
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : -
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 100.000.000,00
Temettüden (TL) : 85.000.000,00
İç Kaynaklardan (TL) : 15.000.000,00
Olağanüstü Yedeklerden : 15.000.000,00
Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 16,67
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : Yok

Bankamızın 26.02.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

"Bankamızın 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş 600.000.000,-TL sermayesinin, toplam 100.000.000,-TL artırılarak 700.000.000,-TL'sına yükseltilmesine, artışın 85.000.000,-TL'lik kısmının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2009 yılı karından, 15.000.000,-TL'lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.