Genel Kurul Toplantısı Sonucu

25.03.2010

2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin 25.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçlarının bildirimidir.

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 26.02.2010

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009
Genel Kurul Tarihi : 25/03/2010

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN 2009 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN

25.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL'UNDA ALINAN KARARLAR

 1. Başkanlık Divanı seçimi yapılarak Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.
 2. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okunarak müzakere edilmiştir.
 3. 2009 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.
 4. Karın dağıtımı konusunda; "2009 yılı net karı 174.887.526,00 TL'nin Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesine göre ayrılmasına ve dağıtılmasına, birinci ve ikinci k r payları toplamı olan 115.000.000,-TL'nin brüt 30.000.000,-TL'sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve geriye kalan 85.000.000,-TL'nin tamamının, Bankamız sermayesinin 600.000.000,-TL'den 700.000.000,-TL'ye artırılması sebebiyle artan 100.000.000,-TL'nin 85.000.000 TL'lik kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere hisse senedi olarak verilmesine ve 2009 yılı 85.000.000,-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben ve 30.000.000,-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 03.05.2010 tarihinden itibaren başlamasına" karar verilmiştir.
 5. Yönetim Kurulu ve Denetçiler, 2009 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
 6. 2010 yılı denetçiliklerine Sn.Zeybep Hansu Uçar ve Mete Uluyurt seçilmişlerdir.
 7. 2010, 2011, 2012 yılları için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. onaylanmıştır.
 8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere aylık net 3.650.-TL tahsisat verilmesi kararlaştırılmıştır.
 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilk olarak 16.03.2006 tarihinde belirlenen ve 30.09.2009 tarihinde revize edilen Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
 10. 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.

Genel Kurul Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.