Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

25.03.2010

2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin 25.03.2010 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında nakit kar payı dağıtımına ilişkin alınan karar hakkında yapılan bildirimdir.

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 26.02.2010

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 30.000.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı :  
Brüt (TL) : 0,050000
Net (TL) : 0,425000
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 03/05/2010

Bankamızın 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin 25.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında nakit kar payı ile ilgili olarak;

"Birinci ve ikinci kar payları toplamı olan 115.000.000,-TL'nin brüt 30.000.000,-TL'sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına , 30.000.000,-TL'lik nakit temettü dağıtımının 03.05.2010 tarihinden itibaren başlamasına" karar verilmiştir. Söz konusu karar oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.