Özel Durum Açıklaması

25.03.2010

Bankamızın 25.03.2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlar hakkında

Bankamızın 25.03.2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

  1. Ana Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın H.Ersin Özince'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Kadir Akgöz'ün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinin 1.derece imza yetkilerinin devamına,
  2. 2009 yılı net karı olan 174.887.526,00.- TL'nin yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesine göre, aşağıdaki esaslar dahilinde dağıtılmasına,
    a) Genel Kurulumuzun 25 Mart 2010 tarihli kararı uyarınca ve Bankamızın Ana Sözleşmesi 55/c maddesine göre dağıtılacak kar payının, halen çalışanlarının 31 Aralık 2009 tarihindeki brüt aylık ücretleri ve 2009 yılı hizmet süreleri dikkate alınarak, 2009 yılında emekli olan personele emekli oldukları tarihteki son brüt ücretleri üzerinden ve 2009 yılındaki hizmet süreleri ile orantılı olarak 26 Mart 2010 tarihinde ödeme yapılması, 2009 ve 2010 yıllarında kendi istekleri ile yada işveren tarafından hizmet akdi sona erdirilen personele ise herhangi bir ödeme yapılmamasına,
    b) Genel Kurulumuzun 25 Mart 2010 tarihli kararı uyarınca ve Bankamızın Ana Sözleşmesi 55/c maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılacak kar payının 26 Mart 2010 tarihinde ödenmesine,
    c) Genel Kurulumuzun 25 Mart 2010 tarihli kararı uyarınca ve Bankamızın Ana Sözleşmesi 55/c maddesine göre Kurucu Hisselere dağıtılacak kar payının, nakit temettü dağıtım tarihinde dağıtılmasına,
    d) Bedelsiz kaydi pay şeklinde verilecek olan toplam 85.000.000.- TL'lik kar payı ve 15.000.000.- TL'lik Olağanüstü Yedeklerden oluşan toplam 100.000.000,- TL'lik sermaye artışına ilişkin bedelsiz kaydi payların dağıtımına, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınması ve gerekli işlemlerin ikmalini müteakiben, 30.000.000 TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 03.05.2010 tarihinden itibaren başlanması için gerekli tüm hususlara ilişkin muamelelerde Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına" karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.