Özel Durum Açıklaması

29.03.2010

İştiraklerimizden TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı hakkında,

İştiraklerimizden TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla halka arzına, Sermaye Piyasaı Kurulu'nun 25/03/2010 tarih ve GYO 60/250 nolu kararı ile izin verilmiştir. Halka arz neticesinde, ek satış olmaması halinde Şirketin ana ortağı olan Bankamızın, TSKB GYO'daki ortaklık payı %64, ek satış olması halinde ise %59 olacaktır. Konu ile ilgili detay bilgiler ise KAP'ta yayınlanan İzahnamede yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.