Özel Durum Açıklaması

02.04.2010

Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Atanması hakkında

  1. Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Kadir Akgöz 02.04.2010 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır.
  2. Bankamızın 02.04.2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; "Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulumuzda halen boş olan iki Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Uygar Şafak Öğün'ün ve Sn.Murat Vulkan'ın seçilmelerine" karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.