Özel Durum Açıklaması

05.04.2010

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Halka Arzı

İştirakimiz TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı sonuçlanmıştır. Halka arz neticesinde, gelen yüksek talep nedeniyle, Bankamızın Şirketteki 7.500.000 adet C grubu hisse senedi halka arz sırasında ek satış yolu ile satılmış olup satış sonrası Bankamızın TSKB GYO'daki ortaklık payı %59 olmuştur.

TSKB tarafından arz edilen 7.500.000 pay karşılığı elde edilen 7.875.000 TL'lik fon, SPK'nın ilgili tebliglerine uygun olarak fiyat istikrarı işlemleri için kullanılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.