Özel Durum Açıklaması

15.04.2010

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru hakkında.

Bankamızca, Kurul kaydına alınmasından itibaren 1 yıl içinde ihraç edilmek ve tertipler halinde satışa sunulmak üzere, 3 ay vadeli, dayanak varlık USD/TL olacak şekilde, "100.000 adet alım ( call ) USD 10 000 000 nominal değerli" ve " 100.000 adet satım ( put ) USD 10 000 000 nominal değerli varantların Kurul kaydına alınması için 15.04.2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.