Özel Durum Açıklaması

03.05.2010

Aksa Enerji Üretimi A.Ş. halka arz süreci hakkında.

Halka arz sürecinde global eş koordinatör ve yurtiçi konsorsiyum lideri olarak görev yaptığımız Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin talep toplamaya konu hisse senedi fiyat aralığı 4.90 TL/hisse - 7.20 TL/hisse olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Firmanın ödenmiş sermayesi mevcut 550.000.000 TL'den ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 636.000.000 TL'ye yükseltilecektir. Artırılan ve halka arz edilen 86.000.000 adet hissenin %15'ine karşılık gelen 12.900.000 adet hisse yüksek talep gelmesi durumunda ana ortak Kazancı Holding A.Ş. hesabından yatırımcılara satılacak, elde edilen fon ise 30 gün süreyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I No 40 sayılı Tebliği'nin hükümlerine uygun şekilde fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacaktır. Halka arz büyüklüğünün ek satış hakkının kullanılmaması durumunda %13,52, kullanılması durumunda ise %15,55 oranında olması beklenmektedir. Halka arz bakiyeyi kısmı yüklenim yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Satışa konu hisselerin %70'i yurtdışında %30'u ise yurtiçine tahsis edilmiştir. Diğer global eş lider Credit Suisse yurtdışı konsorsiyum lideri olup bağlı ortaklığımız Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ise yurtdışı konsorsiyum üyesi olarak süreçte katkıda bulunmaktadır.Konsorsiyum adayı kurumlarla fiyat aralığı bugün paylaşılmış olup aracılık yüklenim sözleşmesinin 4 Mayıs 2010 tarihinde imzalanması hedeflenmektedir. Şirket sermayesini temsil eden payların SPK kurul kaydına alınması koşuluyla talep toplamanın 13-14 Mayıs 2010 günlerinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.