Özel Durum Açıklaması

06.05.2010

Yeni kurulacak şirkete iştirak hakkında

Bankamızın 06.05.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; "Bankamızın İzmir merkezli olarak 8 Milyon TL sermaye ile kurulacak Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'ne %10 hisseyle ve 800.000 TL sermaye ile iştirak etmesine" karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.