Özel Durum Açıklaması

17.05.2010

Aksa Enerji Üretimi A.Ş. halka arzı hakkında

Bankamız liderliğinde yürütülen Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arzında arz büyüklüğü azaltılmış bulunmaktadır. Yeni halka arz yapısında sermaye artışı 27.500.000 TL nominal hisseye tekabül edecek olup ayrıca ortak satışı yoluyla 4.100.000 TL nominal değerli hisse senedi yatırımcılara arz edilecektir. Ortak satışıyla yapılacak kısımdan gelen fon SPK Seri 1 No 40 Tebliği hükümlerince fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacaktır. Halka arz fiyatı beher hisse için 4,90 TL olarak tespit edilmiştir. İzahnamede yapılması gereken değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş bulunmaktadır. Yurtiçi takas işlemleri 18 mayıs 2010 Salı, yurtdışı takas işlemleri 20 mayıs 2010 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve hisseler 21 Mayıs 2010 Cuma günü işlem görmeye başlayacaktır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.