Özel Durum Açıklaması

18.05.2010

Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arz işlemleri ile ilgili bildirimde , yurtdışı takas işlemlerinin tarihi olan 20 mayıs 2010 Perşembe gününün sehven 20 Mayıs 2010 Çarşamba günü olarak belirtilmesi

Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arzı ile ilgili 17.05.2010 tarihinde saat 21:18:56'da gönderilen bildirimimizde, yurtdışı takas işlemlerinin tarihi olan 20 mayıs 2010 Perşembe günü sehven 20 Mayıs 2010 Çarşamba günü olarak belirtilmiş olup doğru bildirim aşağıda sunulmuştur.

Bankamız liderliğinde yürütülen Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arzında arz büyüklüğü azaltılmış bulunmaktadır. Yeni halka arz yapısında sermaye artışı 27.500.000 TL nominal hisseye tekabül edecek olup ayrıca ortak satışı yoluyla 4.100.000 TL nominal değerli hisse senedi yatırımcılara arz edilecektir. Ortak satışıyla yapılacak kısımdan gelen fon SPK Seri 1 No 40 Tebliği hükümlerince fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacaktır. Halka arz fiyatı beher hisse için 4,90 TL olarak tespit edilmiştir. İzahnamede yapılması gereken değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş bulunmaktadır. Yurtiçi takas işlemleri 18 mayıs 2010 Salı, yurtdışı takas işlemleri 20 mayıs 2010 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve hisseler 21 Mayıs 2010 Cuma günü işlem görmeye başlayacaktır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.