Özel Durum Açıklaması

02.06.2010

Banka Bono İhracı Hakkında

Bankamız 02.06.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:22, "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde belirtilen esaslara uygun olarak, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, Kurul kaydına alınmaları itibariyle 1 yıl içinde satışa sunulacak şekilde 180 gün ile 1 yıl arasında vadeli olmak üzere 200 milyon TL nominal değerli banka bonolarının ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.