Özel Durum Açıklaması

09.06.2010

Banka bono ihracı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru hakkında

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:22, "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde belirtilen esaslara uygun olarak, Kurul kaydına alınmaları itibariyle 1 yıl içinde satışa sunulacak şekilde 180 gün ile 1 yıl arasında vadeli olmak üzere 200 milyon TL nominal değerli banka bonolarının ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.