Özel Durum Açıklaması

23.06.2010

İslam Kalkınma Bankası ile imzalanan anlaşma hakkında

İslam Kalkınma Bankası'ndan (İKB) Türkiye genelinde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerinin finansmanı için, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın garantörlüğünde temin edilen 100 milyon ABD Doları tutarındaki finansman olanağına dair anlaşma 23 Haziran 2010 tarihinde Bakü'de imzalanmıştır. Bankamız bu finansman olanağından yararlanacak olan firmalar lehine garanti mektubu düzenlemek suretiyle söz konusu fonların kullanımına "Garantör" sıfatı ile aracılık edecektir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.