Özel Durum Açıklaması

26.07.2010

Banka bono ihracı ve yurt dışı piyasalarda türev araçların alım satımına aracılık hakkında

  1. Bankamızca 1 yıl içinde satışa sunulacak şekilde 180 gün ile 1 yıl arasında vadeli olmak üzere 200 milyon TL nominal değerli banka bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınmıştır.
  2. Sermaye Piyasası Kurulu'nca; "Bankamızın JP Morgan Securities Ltd. ile akdetmiş olduğu sözleşme çerçevesinde dayandığı varlık veya gösterge dikkate alındığında yurt içi piyasalarda işlem görmeyen türev araçlarla sınırlı olmak üzere yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmiştir."

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.