Özel Durum Açıklaması

19.10.2010

Bankamız Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun güncellenmesi hakkında

20.10.2009 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan Bankamızın kurumsal yönetim derecelendirme notu; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda 10 üzerinden 8,77'den (%87,69) 8,92'ye (%89,15) yükseltilmiştir.

Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuz , Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, güncellenmiş olarak ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler Ağırlık 2009 2010
Pay Sahipleri 0,25 8,55 8,77
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,35 9,31 9,36
Menfaat Sahipleri 0,15 9,57 9,57
Yönetim Kurulu 0,25 7,76 8,05
Toplam 1,00 8,77 8,92

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 'nin hazırlamış olduğu rapora Bankamızın www.tskb.com.tr adresindeki web sitesinden ulaşılması mümkündür.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.