Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

24.02.2011

2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında.

Bankamızın T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) temin ettiği 55 milyon Euro tutarındaki İklim değişikliğini Koruma Programı Kredisi ile 36.75 milyon Euro tutarındaki Belediye Altyapi Kredisi sözleşmeleri taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İklim Değişikliğini Koruma Programı kapsamında temin edilen krediye ek olarak 200.000 Avro, belediye altyapı yatırımlarını finanse edecek krediye ek olarak ise 500.000 Avro tutarında teknik hibe sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 24/02/2011
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2010 / 31.12.2010
Tarihi : 25/03/2011
Saati : 16.00
Adresi : Meclisi Mebusan Cad. No.81 Fındıklı-İstanbul

Bankamızın 24.02.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Bankamız 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2011 Cuma günü saat 16.00'da, Bankamız Merkezinde yapılması, Olağan Genel Kurul'a ilişkin davetlerin Türkiye genelinde yayınlanan bir günlük gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi, gerekli ilan, davet, müracaat ve Genel Kurul'un yapılması için gerekli her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine Olağan Genel Kurul Gündem'inin aşağıdaki şekilde belirlenmesine

GÜNDEM:

 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetk verilmesi
 2. Banka'nın 2010 yılı hesap ve muamelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
 3. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması
 4. Banka'nın 2010 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
 5. Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası
 7. Denetçilerin seçimi
 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ödenecek tahsisatın tespiti
 9. Bankanın bilgilendirme politikasının bilgiye sunulması
 10. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.