Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

28.02.2011

Sermaye arttırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında

Bankamız tarafından ihraç edilecek, dayanak varlık konvertible döviz (USD/TL) olacak şekilde 3 ay vadeli 100.000 adet alım (call) aracı kuruluş varantı ve dayanak varlık konvertible döviz (USD /TL) olacak şekilde 3 ay vadeli 100.000 adet satım (put) aracı kuruluş varantı Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmıştır. Bu ihraçlardan dolayı alınabilecek maksimum ekonomik pozisyon alım varantları için USD 10.000.000 ve satım varantları için USD 10.000.000 olacaktır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28/02/2011
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 1.000.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 700.000.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 800.000.000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 0
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : -
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : -
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 100.000.000,00
Temettüden (TL) : 100.000.000,00
İç Kaynaklardan (TL) : 0
Olağanüstü Yedeklerden : 0
Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 14,29
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : Yok

Bankamızın 28.02.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

""Bankamızın 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş 700.000.000,-TL sermayesinin, 100.000.000,-TL artırılarak 800.000.000,-TL'sına yükseltilmesine, artışın tamamının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2010 yılı karından karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.