Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

28.02.2011

Kar payı dağıtımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28/02/2011
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2010
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 100.000.000,00
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 14,29
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 42.000.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :
Brüt (TL) : 0,060000
Net (TL) : 0,051000
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : Genel Kurul'da belirlenecektir

Bankamızın 28.02.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2010 yılı net karı olan 211.628.987,30 TL'nin ana sözleşmemizin 55'inci maddesine uygun olarak ekteki Kar Dağıtım Tablosu'nda yer alan şekilde dağıtılmasının ve 2010 yılı 100.000.000-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben, 42.000.000-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 05.05.2011 tarihinden itibaren başlanmasının ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.