Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

25.03.2011

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) :

42000000

Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı

:
Brüt (TL) : 0,0600

Net (TL)

:

0,0510

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

:

31.03.2011

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamızın 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin 25.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında nakit kar payı ile ilgili olarak;

"Birinci ve ikinci kar payları toplamı olan 142.000.000,-TL'nin ödenmiş sermayenin %6'sına denk gelen brüt 42.000.000,-TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, 42.000.000,-TL'lik nakit temettü dağıtımının 31.03.2011 tarihinden itibaren başlamasına" karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.