Özel Durum Açıklaması

05.04.2011

Dünya Bankası ile imzalanan kaynak sözleşmesi hakkında

Bankamızca, Türkiye genelinde özel sektöre ait ihracatçı şirketlere kullandırılmak üzere T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın garantörlüğünde Dünya Bankasından temin edilen 180 milyon ABD Doları ve 87,8 milyon Euro tutarındaki "Dördüncü İhracatın Finansmanı Aracılık Proje Kredisi (EFIL IV) Ek Finansmanı"na ilişkin kredi sözleşmesi 5 Nisan 2011 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.