Maddi Duran Varlık Satımı

04.05.2011

Maddi Duran Varlık Satımı

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : Yalova İli Altınova İlçesi Kaytazdere Köyü, Okçapınarı Mevkiinde k in, yüzölçümü 12.911,00 metrekare olan Altınova Tapu Sicilinde 32Ü11c pafta ve 3123 parsel numaralarında kayıtlı arsa nitelikli gayrimenkul ile Yalova İli Altınova İlçesi Kaytazdere Köyü, Okçapınarı Mevkiinde k in, yüzölçümü 37.075,06 metrekare olan Altınova Tapu Sicilinde 32ÜIIc pafta ve 3882 parsel numaralarında kayıtlı bahçeli kargir soğuk hava deposu tesisleri ve polyester fabrikası ve müştemilatı nitelikli gayrimenkul
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 17.06.2005
Toplam Satış Bedeli : 3124 sayılı parsel 450.000 TL, 3882 sayılı parsel 7.331.998 TL
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : %1,1
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %0,1
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : %48,7
Satış Koşulları : Nakit
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 04.05.2011
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Kredi borcuna karşılık edinilen gayrimenkullerin borcun ödenmesi sebebiyle geri satış işlemi olup faaliyetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : Maliyet hesaplamalarından sonra belirlenecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Yönetim Kurulunca daha sonra kararlaştırılacaktır.
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Karşı Taraf : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : Kredi müşterisi
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan Borç Tasfiye Prokolü gereğince borcun geri ödenmesi sebebiyle geri satış işlemi yapılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : -
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.