Özel Durum Açıklaması

17.05.2011

Maddi Duran Varlık Satış Karı hakkında

04.05.2011 tarihli Maddi Duran Varlık Satımı ile ilgili bildirimimizde;

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan Borç Tasfiye Prokolü gereğince borcun geri ödenmesi sebebiyle; Yalova İli Altınova İlçesi Kaytazdere Köyü, Okçapınarı Mevkiinde kain, yüzölçümü 12.911,00 metrekare olan Altınova Tapu Sicilinde 32Ü11c pafta ve 3123 parsel numarasında kayıtlı arsa nitelikli gayrimenkulün 450.000 TL bedelle, Yalova İli Altınova İlçesi Kaytazdere Köyü, Okçapınarı Mevkiinde kain, yüzölçümü 37.075,06 metrekare olan Altınova Tapu Sicilinde 32ÜIIc pafta ve 3882 parsel numarasında kayıtlı bahçeli kargir soğuk hava deposu tesisleri ve polyester fabrikası ve müştemilatı nitelikli gayrimenkulün 7.331.998 TL bedelle Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne geri satış işlemi yapıldığı açıklanmıştı.

Bankamızın 17.05.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; yukarıda bahsedilen satış işleminden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elde edilen gayrimenkul satış karının 859.198 TL olduğu, bu tutarın %75'i olan 644.398,50 TL'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5(1)e maddesi çerçevesinde gerektiğinde sermaye artışında da kullanabilmek üzere pasifte özel bir hesapta tutulmasına karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.