Aracı Kuruluş Varantlarına İlişkin Bildirim

26.08.2011

TSKB Varantlarının İtfasına İlişkin Bildirim

26.08.2011 tarihinde 17:41:49 saatte yapılan KAP bildirimimizde

Varant sahiplerine 6 Eylül 2011 tarihinde MKK tarafından ödenecek tutar sehven varant adeti başına brüt (MKK ücretinden önce) 0.1288 TL olarak bildirilmiştir. Doğru bildirim ektedir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 26 Ağustos 2011 vade tarihli ABD Doları-Türk Lirası döviz kuruna dayalı aracı kuruluş varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kısa Kod Vade Sonu Dayanak Gösterge Uzlaşı Değeri
USTAA 1.7538
USTPP 1.7538

Buna göre USTAA kısa kodlu (Uzun Kod: " USDC260811016250TSK001100NA T.SINAİ KALKINMA BANK.") varant sahiplerine 6 Eylül 2011 tarihinde MKK tarafından varant adeti başına brüt (MKK ücretinden önce) 12.88 TL ödeme gerçekleştirilecektir. Varantların dönüşüme konu olması durumunda nakit uzlaşı sonucunda ödenen tutarın onbinde biri yatırımcı tarafından MKK'ya Nakit Ödeme Hizmetleri bedeli olarak ödenmektedir.

USTPP kısa kodlu (Uzun Kod: " USDP260811016250TSK001100NA T.SINAİ KALKINMA BANK ") varantlar ise dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.