Finansal Duran Varlık Satışı

02.11.2013

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki Bankamıza ait A grubu hisse senetlerinin satışı hakkında

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26.12.2012
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Sermaye piyasası araçları ve kıymetli madenlerden oluşan portföyünün işletilmesidir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 160.599,284,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 11.02.2013
Satış Koşulları : Peşin ödeme
Satılan Payların Nominal Tutarı : 2.297.411,00 TL
Beher Pay Fiyatı : 1,23 TL
Toplam Tutar : 2.825.815,53 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %1,43
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %5,82
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : %0,00007
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %0,02337
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yok
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : 643.275,08 TL (ticari kar)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Daha sonra  karar verilecek
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Henüz alınmadı
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : İş Bankası grup şirketi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Piyasa fiyatı ve İMKB Toptan Satışlar  Pazarının  Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi'ne  göre  taraflarca belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak Toptan Satışlar Pazar  işlemidir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 160.599.284 TL olan sermayesinde, Bankamıza ait %1,43 oranında 2.297.411 TL nominal A grubu hisseler İMKB Toptan Satışlar Pazarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne satılmıştır

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.